(Sport)massage - Niet alleen voor (top)sporters

Niet alleen (top)sporters, maar ook als u een kantoorbaan heeft of veel in de auto zit, dan vergt u veel van uw lichaam. Schouder-, nek-, en rugklachten liggen op de loer. Met het gebruik van de tablet's en smartphones nemen deze klachten toe. 
Ook (top)sporters vergen veel van hun lichaam tijdens een training en/of wedstrijd, waardoor de kans op blessures toeneemt.  
 
Een goede massage verbetert de doorbloeding van spieren, waardoor de kans op blessures wordt beperkt. Naast een massagebehandeling zal er ook advies afgegeven worden, zodat u weet hoe blessures te voorkomen zijn.
 
Van Intake tot behandelplan
Voordat er gestart kan worden met behandelen, zal er een intake plaatsvinden (alleen bij het eerste bezoek). Na de intake zal er een inspectie en functieonderzoek worden uitgevoerd om een juist behandelplan op te kunnen stellen. Het behandelplan kan bestaan uit massage(s), medical taping, advies, oefeningen, etc...
Indien er tijdens de inspectie of  het functieonderzoek een contra-indicatie wordt geconstateerd, dan zal ik u doorverwijzen naar uw huisarts of fysiotherapeut.
 
De behandeling
Indien u voor de eerste keer gemasseerd wordt, dan kan het voorkomen dat de behandelde lichaamsdelen wat gevoelig en beurs aanvoelen. Dit is een normale reactie, die vrij snel zal verdwijnen. Meestal bestaat een behandelplan uit meerdere afspraken, waarbij er gekeken wordt naar de vordering van het te behandelen deel. 
 
Uitbehandeld en nu?
Nadat de behandelingen het gewenste effect hebben bereikt, dan volgt een advies hoe u kan voorkomen deze klachten opnieuw te krijgen (blessurepreventie). 
Dit advies kan bestaan uit oefeningen (warming-up, rek en strek, kracht, etc....), houding en/of een regelmatige (sport)massage. 
 

Blessurepreventie

Wellicht is het u wel eens overkomen: een blessure tijdens of na het sporten of op het werk. Erg vervelend, want hierdoor bent u soms voor weken of maanden niet in staat te sporten en/of uw werk te doen.
 
Een blessure ontstaat door bijvoorbeeld een verkeerde voorbereiding, een slechte houding, overbelasting of externe factoren. Uit onderzoek is gebleken dat men uit kan gaan van ongeveer 3 miljoen sportblessures per jaar!
Tevens is gebleken dat wel 70% van de blessures voorkomen had kunnen worden.
 
Om de kans op blessures zo klein mogelijk te maken, kunt voor advies, behandeling en begeleiding terecht bij Massagepraktijk Le Fèbre.
 

Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.
De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.
 
Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.
 
Effecten en indicaties
Het toepassingengebied van het Medical Taping Concept mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of  vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog).
 
Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen. Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode die fundamenteel verschilt van conventionele behandelingsmethodieken.
 
(bron: Fysiotape.nl)
Voor meer informatie over Medical Taping: www.fysiotape.nl
 

Worden de massagebehandelingen vergoed?

Nee niet altijd, maar er zijn extra pakketten bij de zorgverzekeraar die sporters en/of chronisch zieke patiënten een (deel)vergoeding geven of korting. Ook kun je de zorgverzekeraar bellen om te vragen in welke gevallen er eventueel wel vergoed kan worden.
 
Hieronder een overzicht:
 
Zilverenkruis Achmea
Sport Pakket
20% korting op de kosten bij deelnemende sportmasseurs aangesloten bij Nederlandse Genootschap voor Sportmasseurs (NGS).
 
Fit Pakket
20% korting op de kosten bij deelnemende sportmasseurs aangesloten bij Nederlandse Genootschap voor Sportmasseurs (NGS). 
 
NOC*NSF Topsport Medisch Pakket
Voor Atleten met A-, B- en HP-Status is het mogelijk de rekening in te dienen. 
 
FBTO
Meer Extra Zorg
Max. € 150,00 per verzekerde per kalenderjaar (Sportmassage uitgevoerd door NGS Sportmasseur)
 

Wanneer mag er (niet) gemasseerd worden

De massages worden uitgevoerd op een gezond lichaam. De massage heeft namelijk tot doel om de gezondheid te bevorderen.
Wanneer mag er niet worden gemasseerd:
 • Bij te veel pijn
 • Ontstekingen
 • Infectieziekten (Algemeen)
 • Koorts
 • Slechte algemene gezondheid
 • Aandoening van de huid
 • Extreme vermoeidheid of uitputting (na duurprestatie)
 • Pathologieën (ziektebeelden)
 • Steenpuist(en)
 • Vaataandoeningen (o.a. trombose)
 • Spataderen (benen mogen dan niet worden gemasseerd)
In alle overige gevallen mag er wel worden gemasseerd. Indien nodig, dan wordt er rekening gehouden met de (ernst van de) blessure, zwangerschap, haargroei, etc... Dit zal in overleg met u (en indien nodig arts of fysiotherapeut) gebeuren.