Privacyverklaring (AVG)

Privacyverklaring (AVG).

Naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf vandaag 25 mei van kracht is, laat ik u middels deze verklaring weten wat er met uw gegevens gebeurd. De AVG omvat nieuwe privacyregels voor de hele Europese Unie. Alle bedrijven en diensten dienen zich aan deze nieuwe regels te houden. Ook wanneer ze niet in de EU zijn gevestigd. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Privacyverklaring Massagepraktijk le Fèbre.

Massagepraktijk Le Fèbre is een professionele praktijk voor Sport-, Stoel- en Breussmassages, Dorn-therapie en Medical Taping.

Bedrijfsinformatie:
Massagepraktijk le Fèbre
Schopenhauerstraat 231, 7323 MA Apeldoorn
www.massagepraktijklefebre.nl

Massagepraktijk Le Fèbre vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en evt.
e-mailadres.

Voor nieuwe cliënten geldt, voorafgaand aan de eerste behandeling, altijd een intake gesprek.
Tijdens deze intake wordt er naar uw persoonsgegevens en medische geschiedenis gevraagd. Voor Massagepraktijk le Fèbre is dit een voorwaarde om de behandeling goed op uw situatie af te stemmen (behandelplan).

De volgende gegevens zullen tijdens de intake worden gevraagd:
- Voornaam en achternaam
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Burgerlijke staat
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Beroep en werkomstandigheden
- Sport/hobby’s
- Bijzonderheden gezondheid, zoals gebruik medicatie, operatie en blessures (verleden)

Persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden digitaal en beveiligd opgeslagen. Massagepraktijk Le Fèbre houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in het digitaal archief, waarna ze worden verwijderd. Tevens wordt van elke klant het e-mail adres opgeslagen in een database bestand, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact met u kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Massagepraktijk Le Fèbre.

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Massagepraktijk Le Fèbre.

U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Massagepraktijk Le Fèbre.

Massagepraktijk Le Fèbre gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen.
Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

Wij zullen uiteraard zorgvuldig met uw gegevens blijven omgaan, zoals we dit altijd hebben gedaan. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met mij via e-mail of telefoon.

Met vriendelijke groet,

Massagepraktijk le Fèbre